Privacy Statement


PRIVACY STATEMENT IMPROVISATIEGROEP ONTZETTEND NODIG

Inleiding

Ontzettend Nodig neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie voor jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met wel doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen, voor vragen kun je altijd contact opnemen met theatersport@ontzettendnodig.nl

Wie is Ontzettend Nodig ?

Improvisatiegroep Ontzettend Nodig is een vereniging, kantoorhoudende te (2134VV) Hoofddorp aan watervliet 93, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Amsterdam) onder nummer 28088200.
Ontzettend Nodig is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontzettend Nodig de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ontzettend Nodig jouw gegevens ?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ontzettend Nodig persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ontzettend Nodig voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Ontzettend Nodig worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening
Doeleinde:                  Verlenen van de dienst zelf (voorstellingen en workshops)
Gegevens:                   NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:                  Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:          Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Dienstverlening
Doeleinde:                  Verlenen van de dienst zelf (lidmaatschap vereniging)
Gegevens:                   NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:                  Lidmaatschap van de vereniging of voornemens lid te worden
Bewaartermijn:          Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens ?

Ontzettend Nodig heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten ?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig laten wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ontzettend Nodig over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen via theatersport@ontzettendnodig.nl

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek doen  via theatersport@ontzettendnodig.nl
Je kunt verzoeken dat Ontzettend Nodig je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ontzettend Nodig te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘rechtvaardigd belang’ van Ontzettend Nodig of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ontzettend Nodig te verkrijgen. Ontzettend Nodig zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die we op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ontzettend Nodig je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ontzettend Nodig
Een verzoek kan verstuurd worden naar theatersport@ontzettendnodig.nl
Ontzettend Nodig zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ontzettend Nodig een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ontzettend Nodig je verzoek afwijst zullen wij ins ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Laat bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *